Temperatur
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
LH Duschrum 8,8 8,3 8,8 5,1 9,6
LH KA Bastu 21,1 18,3 77,9 17,6 80,3
LH KA Invatten 14,8 14,1 15,0 12,0 15,0
LH KA Tvättstuga 18,9 17,4 24,0 16,6 24,3
LH KA serverrum 20,1 18,9 20,8 17,5 22,9
SH Hall 21,0 19,8 21,0 12,5 22,8
SH KA Invatten 9,1 8,3 9,6 7,4 10,1
SH Tvättstuga 25,0 23,5 26,3 23,0 26,5
UTE Elskåp 7,6 4,0 8,6 -2,6 10,8
UTE Under Altan 5,5 3,1 5,9 -1,1 8,0
LH KA Tvättstuga 43,2 38,6 66,5 31,7 82,1
Mätt: 26.01.20 22:09:15
Värden ° C / Fuktighet %