Temperatur
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
LH Duschrum 11,6 11,3 12,1 8,1 16,1
LH KA Bastu 13,9 13,3 77,5 12,2 81,6
LH KA Invatten 11,4 11,2 11,6 10,9 15,4
LH KA Tvättstuga 14,2 12,5 18,8 11,7 24,7
LH KA serverrum 16,1 16,1 17,6 15,3 24,8
SH Hall 18,9 11,8 19,8 7,9 23,6
SH KA Invatten 9,9 9,8 10,6 8,1 11,4
SH Tvättstuga 23,5 22,5 23,8 22,5 26,8
UTE Elskåp 8,5 7,3 16,5 0,0 24,3
UTE Under Altan 7,1 6,2 11,3 1,6 16,9
LH KA Tvättstuga 48,8 47,6 78,0 30,5 86,6
Mätt: 17.05.20 06:55:04
Värden ° C / Fuktighet %